Cosly.com

Boeken NFV


Uitgaven van de Nederlandse Franchise Vereniging

U kunt online de onderstaande boeken bestellen en zich opgeven voor de Masterclass Franchise. Betalen kan door middel van overschrijving of betaling met IDeal.


Let op; voor leden gelden speciale prijzen. Log in als u al lid bent om de ledenprijzen te bekijken of word lid om zo te profiteren van de speciale ledenkorting.
 • Introductiecursus Franchise Introductiecursus Franchise
  U overweegt om een franchiseformule op te starten?

  Minimaal 4 maal per jaar zal de “Introductiecursus franchise” worden  georganiseerd door de NFV in samenwerking met de geassocieerde leden Ludwig&Van Dam advocaten, Flynth en VisieopZaken. De eerstvolgende cursus voor franchisegevers wordt gehouden op vrijdag 11 april 2014 in Hoevelaken. Tijdens deze cursus zullen de trainers vanuit hun praktijkervaring handvatten aanreiken en adviezen geven over het oprichten en uitrollen van een eigen formule dan wel het starten als franchisenemer. Uiteraard zal er voldoende gelegenheid zijn tot het stellen van vragen.
  De Introductiecursus Franchise wordt gegeven tijdens de franchise & formulebeurs 'Onderneem't' en na de cursus is de beurs voor deelnemers aan deze cursus vrij toegankelijk. 

  Deze introductiecursus  kost €. 195,- ex BTW, bevat tevens een exemplaar van de Praktijkgids Franchising (incl. Model Franchiseovereenkomst op Cd-rom) en is in beginsel voor iedereen toegankelijk. 

  ISBN | Bestelnummer 07 | Prijs € 235,95
  Plaats in winkelmandje »
 • Praktijkgids Franchising Praktijkgids Franchising
  De praktijkgids Franchising inclusief  de NFV model-franchiseovereenkomst op Cd-rom.
  Een onmisbaar instrument voor de juiste informatie over franchise in Nederland.

  Korte inhoud: voorbereiding op franchising,  marketingaspecten,  juridische zaken, financiering,  organisatie,  administratie,  werving & selectie franchisenemers

  Uitgave van de Nederlandse Franchise Vereniging, Hilversum. Bestellers van de praktijkgids ontvangen een uitnodiging voor deelname aan de Introductiecursus franchise. Deze cursus is toegankelijk na een aanvullende betaling van € 120,00 excl. BTW.

  ISBN 15 654 87 2326 547 | Bestelnummer 01 | Prijs € 100,00
  Plaats in winkelmandje »
 • The European Code of Ethics for Franchising & its national Extensions & Interpretations The European Code of Ethics for Franchising & its national Extensions & Interpretations
  Engelstalige publicatie van de Europese Franchise Federatie 

  Een toelichting op de Europese Erecode  en de gehele tekst met daarbij nationale aanvullingen hierop van Engeland,  Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italie, Zwitserland. Tevens is de Erecode van de World Franchise Council toegevoegd. De kosten zijn inclusief verzendkosten.

  ISBN | Bestelnummer 11 | Prijs € 5
  Plaats in winkelmandje »
 • European Franchise Report European Franchise Report
  Engelstalige publicatie van de Europese Franchise Federatie

  In dit 60 bladzijden tellende rapport staan van 21 landen de franchise statistische gegevens. Tevens staat er per land een korte omschrijving van de grootste franchiseorganisaties, de soorten franchise en de informatie over de landelijke franchise vereniging. De kosten zijn 10 euro inclusief verzendkosten.

  ISBN x | Bestelnummer 10 | Prijs € 10
  Plaats in winkelmandje »
 • Franchise en Finance Franchise en Finance
  (106 blz.), 5e herziene editie, juli 2013. De eerste uitgave in de Ton Vervoort Serie. Ton Vervoort was in 1972 oprichter van de Nederlandse Franchise Vereniging.

  In dit boekje wordt uitgebreid ingegaan op de volgende vragen:
  * Hoe bepaal je nu de hoogte van de te vragen feebedragen en welke methoden kun je daarbij toepassen?
  * Wat zijn redelijke  en eerlijke marges?
  * Heeft de bruto- dan wel netto methode de voorkeur?
  * Hoe kan de administratie leiden tot rendementssverbetering?
  * Het aanpassen van een conditiestelsel; hoe zit dat juridisch?

  Uitgave van de Nederlandse Franchise Vereniging, Hilversum

  ISBN 978 90 807269 3 2 | Bestelnummer 02 | Prijs € 14,95
  Plaats in winkelmandje »
 • Franchise en Marketing Franchise en Marketing
  (113 blz.), maart 2008, tweede boek in de Ton Vervoort Serie.

  In dit boekje wordt uitgebreid ingegaan op de volgende onderwerpen:
  * Landelijke marketing door franchisegever, lokale marketing door franchisenemers
  * Marketing via internet; het maken van goede afspraken
  * Marketing en juridisch aspecten
  * Marketing en intellectuele eigendom

  Uitgave van de Nederlandse Franchise Vereniging, Hilversum

  ISBN 978 90 807269 5 6 | Bestelnummer 03 | Prijs € 14,95
  Plaats in winkelmandje »
 • Franchise en Human Resource Management Franchise en Human Resource Management
  113 blz.), april 2009, derde boek in de Ton Vervoort Serie.

  Onder andere de volgende punten krijgen hierin aandacht:
  * Werving & selectie van franchisenemers
  * HRM: eigen vestigingen versus franchisevestigingen
  * Opleiding en training
  * Beloningssystemen
  * E-learning

  Uitgave van de Nederlandse Franchise Vereniging, Hilversum

  ISBN 978 90 807269 6 3 | Bestelnummer 04 | Prijs € 14,95
  Plaats in winkelmandje »
 • Franchise; Soft of Hard Franchise; Soft of Hard
  (111 blz.), april 2010, vierde boek in de Ton Vervoort Serie.

  In dit boek wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:
  * De hardheid van Nederlandse franchiseformules
  * Wat is wijsheid met betrekking tot hardheid
  * Hard versus Soft franchising
  * Praktijkcases: Bakker Bart, Wave, Fortune hot drinks en Hypotheek Visie Centrale
  * Juridische aspecten

  Uitgave van de Nederlandse Franchise Vereniging, Hilversum

  ISBN 978 90 807269 7 0 | Bestelnummer 05 | Prijs € 14,95
  Plaats in winkelmandje »
 • Financiering van Franchiseformules Financiering van Franchiseformules
  (111 blz.), Oktober 2010, vijfde boek in de Ton Vervoort Serie.

  In dit boek wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:
  * Het financieren door franchisenemers van hun onderneming
  * Financieren van het franchiseconcept door franchisegevers
  * De financieringsproblematiek
  * Praktijkverhaal van De Hypotheker
  * Juridische en bedrijfseconomische aspecten

  Uitgave van de Nederlandse Franchise Vereniging, Hilversum

  ISBN 978 90 807269 8 7 | Bestelnummer 06 | Prijs € 14,95
  Plaats in winkelmandje »
 • De weg naar succes in franchise De weg naar succes in franchise
  18-02-2014: Let op: dit boekje is in herdruk en zal later worden uitgeleverd!

  Dit zesde boek in de Ton Vervoort Serie gaat in op de relatie tussen franchisegever en franchisenemer in alle fasen van de samenwerking. Wat kan en mag er gebeuren in de precontractuele fase, wat is hier de rol van de Europese Erecode, hoe verloopt het proces van werving en selectie en hoe gaat het in de contractuele fase  vanaf ondertekening tot beëindiging van de samenwerking. Wat heeft de voorkeur, soft of hard franchise. Hoe zit het met de benchmark en hoe is de communicatie geregeld. Kortom, gezien de vele aspecten van franchise waarop dit boek ingaat, is dit boek een must voor eenieder die betrokken raakt bij het opzetten en uitrollen van een franchiseformule.

  ISBN 978-90-807269-0-1 | Bestelnummer 08 | Prijs € 14,95
  Plaats in winkelmandje »

Cosly.com